Mindfullness


Hvad er mindfullness?  Det er at være bevidst, være nærværende og mentalt til stede i øjeblikket - simpelthen være vågen og rettet mod det, du foretager dig uden at lade dig distrahere, vurdere eller dømme. På den måde lærer vi at se og opleve hvor flygtige tanker egentlig er, og i hvor stort et omfang de dikterer vore følelse og handlinger.

Evnen til at være bevidst nærværende i hverdagen kan have en beroligende effekt på både krop og sind, og det kan være medvirkende til mindre stress og uro.

Alle kan bruge mindfullness og have gavn af det.

Min erfaring er, at personer med stressrelaterede problemer, angst og/eller depression, søvnbesvær og kroniske smerter kan have stor glæde af at lære at bruge mindfullness.


Grundprincipperne i mindfullness:


  • Ikke dømme
  • Tålmodighed
  • Se virkeligheden som den er
  • Tillid
  • Ikke stræbe
  • Accept
  • Give slip