Ungdomsterapi


Ungdomsliv er det liv man lever, når man ikke længere er barn, men heller ikke er helt voksen endnu.

Ungdomslivet kan være en vanskelig tid at gå igennem med store udfordringer, som kan være vanskelige at håndtere selv. Derfor kan den unge have brug for en person at tale med om de forskellige tanker og følelser, der dukker op.

Den unge kan have brug for at tale med en psykoterapeut, hvis han eller hun oplever:


  • En skilsmisse
  • Har mistet en forælder eller en anden nærststående person
  • Har svært ved at styre sig selv og løber ind i mange konflikter
  • Har lav selvtillid og føler sig usikker på sig selv
  • Er ked af at gå i skole og/ eller er udsat for mobning
  • Har oplevet problemer med vold eller seksuelle krænkelser
  • Ensomhed