Min baggrund


Født i 1951

Jeg er oprindelig uddannet socialpædagog og har arbejdet med børn, unge og voksne hele mit arbejdsliv.

Jeg har taget min psykoterapeutuddannelse fra Psykoterapeutisk Institut i København. Uddannelsen tager 4 år, er kvalitetsgodkendt og opfylder Socialministeriets kvalitetskriterier. Igennem uddannelsesforløbet har jeg deltaget i forskellige træningsgruppeforløb, som har fokuseret på den udøvende psykoterapi. Efter endt uddannelse har jeg taget et klinisk forløb på 1/2 år med en eksamensklient og er dermed blevet eksamineret psykoterapeut.

Jeg modtager løbende supervision hos psykolog og psykoterapeut Henrik Tranberg og deltager jævnligt i efteruddannelseskurser.
1974-1984:      Socialpædagog på døgninstitutioner for børn og unge med forskellige   

                         psykologiske og adfærdsmæssige problemstillinger.   

                   

1984-1994:      Udgående medarbejder på Socialcentret, Nørrebro.               

                         Har specielt arbejdet med psykisk syge mennesker.


1994-1995:       Vikariat som daglig leder på Socialcentret Lærkevej.                 

                          Administrative opgaver,herunder arbejdstilrettelæggelse og gruppemøder.


1995-2001:        Ansat i skærmet enhed for demente med vidt forskellige funktionsniveauer.

                          Tværfagligt samarbejde med sygeplejersker. Kontinuerlig kontakt til

                          pårørende, både enkeltvis og i grupper med samtalen som udgangspunkt.


2001-2011:         Ansat som konsulent og supervisor på Linien, som er en telefonisk 

                           samtalelinje for psykisk syge, pårørende og mennesker i krise.     

                     

2012-        :         Privatpraktiserende eksamineret psykoterapeut.


2012-2019:         Besøgsven for psykisk syg kvinde.


2012-        :         Supervisor i Røde Kors for besøgsvenner til psykisk syge         

                           besøgsmodtagere.


2014-2019 :        Underviser i Røde Kors på introduktionsuddannelsen for besøgsvenner.


2014-2018 :        Rådgiver på Misbrugsportalen.


2018-         :        Telefon- og chatrådgiver på CSM Øst. Center for seksuelt misbrugte.

                            Den primære målgruppe er voksne mennesker, som har været udsat for

                            seksuelle overgreb i deres opvækst. Pårørende og fagpersoner til de      

                            berørte kan også henvende sig.


2018-                   Telefonrådgiver på Livslinien.

                             Livslinien er en landsdækkende humanitær organisation, der forebygger

                             selvmord og selvmordsforsøg. Kerneydelsen er anonym rådgivning til

                             selvmordstruede, deres pårørende og efterladte.


2019-                   Personlig assistent. CSM Øst. Centerfor seksuelt misbrugte.

                            Personlig assistent for brugerne i Frirummet. Frirummet er et sted, hvor

                            mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb har mulighed for at

                            bryde isolationen, og være sammen med andre mennesker i nogle trygge

                            og rare omgivelser. Frirummet tilbyder forskellige aktiviteter.